دستگاه لیزر درختچه به ژاپنی

نام پارسی : به ژاپنی

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# درختچه های پیوندی زینتی فضای سبز دستگاه لیزر ; Fliowering Quince

نام علمی : Cheanomeles Japonicea

خانواده : Rosaceae

به ژاپنی در اسفند و فروردین ماه

درختچه به ژاپنی در اسفند و فروددین ماه ماه

دسته : درختچه خزان دار

اندازه حد بخش اعظم ( متر ) : 1 . 5 ارتفاع * 1 گستردگی

فرم : دستگاه لیزر دانی تا گرد

بافت : وحشیانه

رنگ برگها : سبز تیره

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : پرچینی , کنار دیوار , تاکیدی , بازدارنده رفت و آمد

رنگ دستگاه لیزر ها : سرخ و صورتی و سپید

سرعت پرورش : کند

نیاز به آب پاشی : متوسط

مقاومت به سوز‌و‌سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

به ژاپنی

توضیحات در مورد گیاه :

مشاهده شکوفه های خوش رنگ در درختچه کوچک و گرد به ژاپنی در آخرها فصل زمستان آمدن فصل بهار را نوید می دهد . این شکوفه ها به بازه حدود 10 روز باز میباشند و بعد از آن فرم وحشیانه درختچه با شاخه های سخت و معمولا تیغدار و برگهای سبز تیره نمایان خواهند شد . این گیاه از گیاهان به اصطلاح سیاه ریشه به حساب می آید .

میوه به ژاپنی و کاربرد آن :

در فصل‌پاییز میده های کوچک و تقریبا زرد رنگی به شکل سیب یا این که به نمایان میگردند که برای تهیه ژله گزینه به کارگیری قرار میگیرد .

درختچه زینتی به ژاپنی
دستگاه لیزر
خاک دلخواه :
دستگاه لیزر
به ژاپنی به انداع خاکها و تغییرات رطوبتی خاک سازش نشان میدهد ولی احتمال دارد در خاکهای قلیایی برگها کلروز نشان دهند . دستگاه لیزر دهی خوب در شرایط آفتاب کامل حاصل خواهد شد .
دستگاه لیزر
هرس به ژاپنی :
دستگاه لیزر
خوبتر است هرساله بعد از اتمام دستگاه لیزر دهی شاخه های نامرتب قسمت های مرکزی بوته حذف شوند و شاخه های سال گذشته تا یک سوم ارتفاع ساقه کوتاه شوند .

میوه به ژاپنی

از میوه درختچه زینتی به ژاپنی برای درست کردن ژله به کارگیری می‌شود .

روش های تکثیر و ازدیاد :

بذرکاری در فصل پاییز و در هوای آزاد و یا این که تیمار سرمایی بذر ها در دمای 2 تا 4 رتبه سانتیگراد به بازه زمانی 2 – 3 ماه . از طریق قلمه ریشه و قلمه علفی تهیه و تنظیم شده در آخرها بهار هم نشر می گردد . قلمه های ریشه در فصل پاییز تهیه شده و تا فصل بهار در دمای 2 – 4 سکو سانتیگراد محافظت میگردند .

برای اطلاع از آفات و مشکل‌ها به ژاپنی اینجا را ببینید .

عکس هایی دیگر از به ژاپنی :

به ژاپنی 1
به ژاپنی 1
به ژاپنی 2
به ژاپنی 2
به ژاپنی 3
به ژاپنی 3
به ژاپنی 4
به ژاپنی 4
به ژاپنی 5
به ژاپنی 5
به ژاپنی 6

به ژاپنی 6
به ژاپنی 7
به ژاپنی 7
به ژاپنی 8
به ژاپنی 8
به ژاپنی 9
به ژاپنی 9
به ژاپنی 10
به ژاپنی 10
به ژاپنی 11
به ژاپنی 11
به ژاپنی 12
به ژاپنی 12